24 augustus 2020

Hoe werkt de verkoop van de beneden- en bovenwoningen?

De belangstelling voor een woning in de Van der Pekbuurt is groot. Om de verkoop zo transparant en soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we de verkoopprocedure van de 62 beneden- en bovenwoningen in een stappenplan voor je uitgeschreven.

Hoe werkt de verkoop van de beneden- en bovenwoningen?

Het stappenplan van de verkoopprocedure

1. Start online verkoop

Maandag 31 augustus 15.00 uur

2. Sluiting inschrijving

Vrijdag 4 september 12.00 uur

3. Toewijzing woningen

Uiterlijk donderdag 10 september bericht

4. Uitnodiging gesprek

Vanaf 10 september starten de gesprekken

Start inschrijving vanaf maandag 31 augustus 15.00 uur

Op de website vind je nu al veel informatie over de 62 boven- en benedenwoningen. De twee eengezinswoningen worden verkocht middels een verkoop bij inschrijving. Vanaf 31 augustus vind je hier ook de meerkwerklijst en verkoopcontracttekeningen. Het inschrijfformulier is vanaf dat moment beschikbaar in je account. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met het verkoopteam. Zij helpen je graag. De inschrijving sluit op vrijdag 4 september 12.00 uur

Invullen digitaal inschrijfformulier 

Weet jij je favoriete woningen? Schrijf je dan in. Het inschrijfformulier vind je in je account. Vrijdag 4 september om 12.00 uur sluit de inschrijving.

Voorwaarden inschrijving:
- Per (toekomstig) huishouden mag slechts 1 keer worden ingeschreven op de woningen
- De inschrijvers worden ook de kopers in de koop- en aannemingsovereenkomst
- Er geldt een zelfbewoningsplicht van drie jaar (het is wel mogelijk de woning te kopen voor eerstegraads familieleden
- Aan het invullen en insturen van een inschrijfformulier kan op voorhand geen enkele wijze enig recht van toewijzing van een woning worden ontleend

Goed om te weten: een oriëntatiegesprek met NEXTHome weegt mee in de toewijzing. Neem contact op voor een gesprek. Woensdag 2 september is de laatste dag waarop de oriëntatiegesprekken plaats kunnen vinden. 

Toewijzing en loting

Vrijdag 4 september om 12.00 uur sluit de inschrijving. In de daaropvolgende week worden alle bouwnummers toegewezen. De toewijzing vindt zoveel mogelijk plaats op basis van de eerste voorkeur van een kandidaat voor een bouwnummer. Pas als er bouwnummers zijn waarvoor geen enkele kandidaat een eerste voorkeur heeft opgegeven, worden tweede en daarop volgende voorkeuren belangrijk. In dat geval wordt op eenzelfde wijze toegewezen als hierboven omschreven. Bovenstaande procedure wordt herhaald totdat alle bouwnummers zijn toegewezen.

Alle inschrijvers ontvangen uiterlijk donderdag 10 september bericht bericht. Alle kandidaten die zijn ingeloot voor een bouwnummer worden door de makelaar gebeld met het goede nieuws. Er wordt dan direct een afspraak ingepland voor een eerste gesprek met zowel de makelaar als aansluitend hypotheekadviseur NextHome. Om eventuele teleurstellingen te voorkomen is het verstandig om op korte termijn inzage te hebben in je financiële mogelijkheden. Wil je alvast weten of je deze woning kunt betalen? Neem gerust contact op met NextHome. Zij geven je graag vrijblijvend advies.

Ben je reservekandidaat? Dan ontvang je voor deze datum een bericht via de email. Wanneer een kandidaat afvalt of van de woning afziet, wordt dezelfde toewijzingsprocedure gevolgd voor een nieuwe kandidaat voor de vrij gekomen woning.

LET OP: als een ingelote kandidaat niet bereikbaar is, kan het zijn dat de projectontwikkelaar zich genoodzaakt ziet te besluiten het bouwnummer niet te gunnen, maar in gesprek te gaan met een reservekandidaat.

Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw: dat is voor zowel ons als voor jou als mogelijk toekomstige bewoner, een voordeel. De start van de bouw staat gepland voor Maart 2021. 

Uitnodiging gesprek en tekenen koop-en aannemingsovereenkomst

Na toewijzing word je uitgenodigd voor een eerste gesprek (eventueel via videobellen als je dit wenst) bij de makelaar en aansluitend bij NextHome. Van de makelaars krijg je alle relevante documenten mee die je thuis op je gemak kunt doornemen. Denk hierbij aan juridische contractstukken, technische omschrijving, basis meer- en minderwerklijst en nog veel meer. Vervolgens vindt een tweede gesprek plaats bij de makelaars voor de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst. Natuurlijk kun je tijdens dit gesprek eventuele vervolgvragen stellen.